Links

 

Registrerede plastikkirurger: Se registrerede plastikkirurger med tilladelse til kosmetiske indgreb.
Autorisationsloven: Lov nr. 451 af 22. maj 2006 om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed.
Bekendtgørelse om kosmetisk behandling: Bekendtgørelse nr. 1245 af 24. oktober 2007 om kosmetisk behandling.
Vejledning om kosmetisk behandling: Vejledning nr. 64 af 24. oktober 2007 om kosmetisk behandling.
Retningslinjer for inspektionsbesøg på kosmetiske behandlingssteder: Retningslinjer for inspektion af behandlingssteder, hvor der udføres kosmetisk behandling.