Ansigtsløft


Formål:
En ansigtsløftning er en operation med korrektion af slap hud og slapt væv på nederste 2/3 af ansigtet, og evt. på halsen. Der findes mange forskellige former for ansigtsløftning, fra mindre omfattende klassiske løft lidt ned over kinderne, til store indgreb over kinderne og hele halsen. Forskellige klinikker tilbyder hver deres type ansigtsløftninger, tilpasset patienternes aldersforandringer i ansigtet, samt patientens individuelle ønsker. Disse gennemgås af patienten og den opererende plastikkirurg sammen, så begge parter er enige om det ønskede operationsresultat. Man kan ikke love noget sikkert om, hvor længe en ansigtsløftning holder, da mennesker ældes forskelligt, og ældningsprocessen fortsætter også efter operationen. Generelt kan man dog sige, at patienten mange år fremover vil have et bedre, yngre udseende, end hvis operationen ikke havde været foretaget. Ansigtsløftning forbedrer ikke udtalt rynket hud. Her findes der andre og bedre behandlinger. Ansigtsløftning hjælper heller ikke på rynker rundt om munden eller furer mellem næse og mund. Arrenes beliggenhed og udstrækning er stort set den samme for alle typer ansigtsløftninger.

Teknik:
Ved en almindelig ansigtsløftning foretages en løsning og efterfølgende stramning af vævet frem til midt på kinden og lidt ned på halsen. Muskelophængningen i ansigtet strammes og overskydende hud fjernes. Evt. foretages fedtsugning af hals og kæberand. Ansigtsløftninger kan udføres i lokalbedøvelse, suppleret med beroligende medicin, eller i fuld bedøvelse.

Forløb:
Efter operationen lægges en let bandage, som dækker kinder og hals. Der lægges ofte dræn i form af små plastikslanger, hvor overskydende blod i efterforløbet kan sive ud i en lille plastbeholder. Bandage og dræn fjernes som regel efter et døgn. Trådene fjernes normalt efter en uge. Man skal være forsigtig med at gnide eller massere operationsstedet 2-3 uger efter operationen. Arbejdet kan genoptages efter 2-3 uger, mens sportsudøvelse bør vente til efter 4 uger.

Bivirkninger:
Der må forventes smerter det første døgn efter operationen og en følelse af stramning i huden over det opererede område. Huden på kinderne og evt. halsen forbliver hævet og misfarvet i 2-3 uger efter operationen. I den periode er der nedsat følesans og føleforstyrrelser i området. Der kan gå flere måneder, før følelsen normaliseres.

Komplikationer:
Den hyppigste komplikation er blodansamling, der i givet fald må fjernes operativt, samt for brede ar. Meget sjældent forekommer infektioner, og da mest bag ørerne. Nerveskader med lammelse af ansigtsmuskulaturen forekommer kun yderst sjældent hos plastikkirurger, ligesom vævsdød (nekrose) med efterfølgende ar, pigmenteringer og hårtab er en næsten ukendt komplikation.