Brystforstørrende operation (implantater)

 

Formål:
Ved hjælp af indlæggelse af implantater i brysterne opnås ikke blot øget fylde, men også i nogle tilfælde en mere harmonisk facon hos sunde og raske kvinder, der er fuldt udviklede, over 18 år og ikke gravide. Efter en evt. endt ammeperiode skal brysternes størrelse have været konstant i mindst 3 måneder. Er brystet slapt og hængende (evt. med mange strækmærker), må der som regel foretages en supplerende operation (brystløft), enten før, samtidig eller efter, for at få en tilfredsstillende facon af brystet. Kvinder under 18 år opereres som udgangspunkt ikke, med mindre der er tale om udtalt asymmetri.
Visse velregulerede kroniske sygdomme, som fx sukkersyge, udelukker ikke nødvendigvis operation, men kan kræve yderligere undersøgelser og forholdsregler.

Vedrørende brystimplantater:
Et implantat består af en ydre skal af fast silikone og indhold. Skallens overflade kan være glat eller tekstureret (nubret). Indholdet kan bestå af mere eller mindre tyktflydende silikonegele eller saltvand. I nogle protesetyper findes både saltvand og silikone (dobbeltlumede). Tidligere fandtes også andre indholdsstoffer i proteserne, men disse markedsføres ikke i dag.
Silikoneimplantater har været anvendt siden 1962. Gelen består af medicinsk silikone og implantaterne er CE mærkede. Forskellige former for silikone findes i mange dagligvarer, derunder mad, tekstiler og hudplejemidler, ligesom det ofte bruges i produkter til brug for tandlæger, medicin og kirurgiske instrumenter.

Operationen:
Foretages oftest i fuld bedøvelse, men kan udføres i lokalbedøvelse med eller uden efterfølgende indlæggelse, afhængig af klinikkens praksis. Arret kan lægges under brystet, omkring brystvorten eller i armhulen. Implantatet kan placeres foran eller bagved brystmusklen, men selve brystvævet ligger således altid foran implantatet. Såret sys i flere lag og dækkes med plaster. Herover forbinding eller støttende sports BH.
Hvis der er anlagt dræn under operationen fjernes disse én af de første dage efter.
Operationsmetoden afhænger af plastikkirurgens præferencer under hensyntagen til patientens ønsker.

Efterforløb:
Hævelse, bevægelsesindskrænkning og smerter må påregnes de første dage efter operationen. De stærkeste smerter, ses når implantatet er placeret bag musklen. Under alle omstændigheder klinger smertegenerne som regel hurtigt af, og smertestillende medicin er oftest kun nødvendig de første dage. Antibiotika gives i de fleste tilfælde. Skal tråde fjernes, sker det efter 8-14 dage. Sygemelding 1-2 uger.
Ved glatte implantater skal brysterne masseres efter klinikkens instruks, ved nubrede implantater anbefales dette ikke.
Sport og motion kan genoptages efter 4-6 uger.

Holdbarhed:
Moderne implantater holder i mange år, hvor længe kan ikke siges på forhånd, men man kan med rimelighed forvente en holdbarhed på mindst 10 år, og for nogle af de nyeste formentlig betydelig længere. Man må således tage med i sine overvejelser, at en eller flere udskiftningsoperationer senere kommer på tale.

Mammografi:
Undersøgelse af brystvævet er lidt mere vanskelig at udføre hos patienter med implantater, specielt hvis det ligger foran brystmuskelen. Både silikone- og saltvandsimplantater “skygger” for røntgenstrålerne. I vore dage suppleres mammografi oftest med ultralydsskanning.
Patienter over 40 år, der ønsker brystimplantater bør have foretaget mammografi/ultralydsscanning før operation.

Komplikationer:
Blodansamlinger: Opstår formentlig i 1-2 % af operationerne og kan nødvendiggøre blødningsstandsende operation.
Føleforstyrrelser: De første måneder findes ofte ændret og nedsat følsomhed af huden og brystvorten. Følelsen normaliseres oftest, men nedsat følsomhed i huden eller brystvorterne kan være varig.
Ar: Sædvanligvis meget lidt synlige. En garanti for et bestemt udseende af arret kan ikke gives.
Infektion: Sårinfektion er sjælden og som regel overfladisk. Risikoen for dybere infektion omkring selve protesen er meget lille (formentlig i størrelsesordenen få promille), men til gengæld alvorlig. Dyb infektion nødvendiggør fjernelse af implantatet og langvarig antibiotisk behandling, inden et nyt kan genindlægges.
Kapselskrumpning: Omkring implantatet dannes hos alle en tynd bindevævshinde, der afgrænser protesen fra det omgivende væv. I nogle få procent bliver denne kapsel “fortykket” og skrumper i varierende grad med øget hårdhed og evt. ømhed af brystet til følge. Kapselskrumpning kan opstå enkelt- eller dobbeltsidigt. Årsagen hertil er ukendt. Tilstanden kan behandles med en kapseloperation, der hjælper i ca. 70% af tilfældene. Er der først én gang opstået kapselskrumpning, er risikoen for efterfølgende ny kapselskrumpning øget.