Fedtsugning (liposuction)


Formål:

Fedtsugning er en operation, der har til formål at reducere uønskede fedtansamlinger på kroppen. Det er ikke en metode til mindskelse af overvægt. De bedste resultater opnås hos yngre patienter med god elasticitet i huden. Tilstedeværelsen af ujævnheder som “appelsinhud” og lignende kan ikke med sikkerhed forventes bedret efter operationen. Formålet er at forbedre kropsfaconen, ikke at fjerne en bestemt mængde fedtvæv.

Operation:
Operationen udføres enten i fuld bedøvelse eller lokalbedøvelse evt. suppleret med indsprøjtning af smertestillende medicin og sovemidler. I alle tilfælde indsprøjtes lokalbedøvende væske i fedtvævet for at mindske blødning. Specielle sugekanyler føres gennem små stikkanaler ind i fedtvævet og der suges på kryds og tværs indtil der er fjernet en passende mængde fedt. Der efterlades fedtvæv i de behandlede områder.

Forløb:
Efter operationen iføres patienten en passende komprimerende bandage (eventuel buks eller dragt), som bæres i typisk 2-6 uger. Tråde fjernes efter 10-14 dage. Smerter behandles med mild smertestillende medicin. Man bør være oppegående, og arbejdet kan ofte genoptages efter ca. 1 uge. Sport kan påbegyndes efter 3-4 uger, når ømheden har fortaget sig. Massage af behandlede områder kan være en fordel.

Bivirkninger:
Ømhed, hævelse, misfarvning og føleforstyrrelser af de behandlede områder samt ujævnheder under huden hører med til et normalt forløb.

Komplikationer:
Egentlige komplikationer er sjældne (mindre end 1 %) og kan bestå i blodansamlinger, infektioner og nekrose (vævsdød) af huden samt permanente føleforstyrrelser i huden. Den største risiko er, at patienten måske forventer et bedret resultat, end der kan opnås ved den anvendte teknik.
Indtagelse af de fleste former for nervemedicin inkl. lykkepiller kan give alvorlige bivirkninger i kombination med den anvendte lokalbedøvelse (Adrenalin og Noradrenalin), og kan derfor gøre ønsket om en fedtsugning umulig.
DSKP anbefaler, at der ved en enkelt operation ikke fjernes mere end 4 liter fedtvæv, idet risikoen for bivirkninger som følge af væskeforstyrrelser i kroppen forøges væsentligt.