Kosmetisk næseoperation


Formål:
Er en næse skæv, skyldes det ofte, at næseskillevæggen er skæv, og det kan i nogle tilfælde give vejrtrækningsproblemer. Hvis en skævhed i næsen skal rettes, samtidig med at næsen gøres mindre, bliver operationen så vanskelig, at resultatet undertiden bliver uforudsigeligt.
Kosmetisk operation af næser er derfor aldrig en standardoperation, hvilket betyder, at patienten og den opererende læge må gennemgå operationen meget nøje, for at fastlægge hvilke ønsker patienten prioriterer højest. Ved denne præoperative gennemgang anvendes ofte billeder af patientens næse, så det ønskede resultat kan indtegnes på forhånd. Er næsen for stor kan det skyldes, at næsespidsen er for klumpet, næseryggen for høj (hump), eller næsen er for bred. Ofte ses alle tre forandringer på samme næse.

Teknik:
Ved operation af næsen lægges de fleste snit fortrinsvis indvendigt i næseborene, så der ikke senere bliver synlige ar. Ved for klumpet næsespids fjernes en del af næsebrusken og evt. den nederste del af næseskillevæggen. Ved høj næseryg fjernes brusk og den fremstående bule på næsebenet indefra gennem en ”kanal”. Ved brede næseben løsnes huden, og næsebenet oversaves og mejsles til så det kan “modelleres” på plads igen før huden genplaceres. Hvis næseborene er for brede fjernes et lille stykke af næsefløjene.
Operationen foregår i fuld bedøvelse eller i lokalbedøvelse suppleret med beroligende medicin.

Forløb:
Efter operationen lægges en skinne i bandagen over næsen. Skinnen og trådene fjernes efter en uge. Man skal herefter være meget forsigtig ikke at støde næsen, da den kan gå ud af facon efter et stød. Man skal ikke pudse næse før 2-3 uger efter operationen. Arbejdet kan normalt genoptages efter 2 uger, sportsudøvelse efter 4 uger, men forsigtigt.

Bivirkninger:
Der er sædvanligvis kun få smerter efter operationen. Kinderne kan blive lidt hævede, og omgivelserne ved øjnene kan hæve og blive blå. Det varer ca. 2 uger, før man begynder at se normal ud. Slimhinderne i næsen er hævede efter operationen, og det giver nedsat luftpassage. Lugtesansen kan ligeledes være nedsat i en periode.

Komplikationer:
Blodansamlinger og infektioner forekommer kun sjældent. Derimod kan slutresultatet ved en næseoperation som nævnt være ret uforudsigeligt. Næsebenet kan finde på at gå tilbage på den tidligere plads, og den nederste brusk kan blive uregelmæssig, når hævelsen forsvinder. Nedsat luftpassage kan forekomme. Dette kan kun korrigeres ved en ny operation.
Meget sjældent kan det forekomme, at der optræder pludselige næseblødninger i efterforløbet, samt permanent nedsat luftpassage, smags- og lugtesans. Endelig er der forekommet eksempler på øget knogledannelse ved brudlinjerne, skade på en tårekanal samt hudskade med efterfølgende ardannelse.